به بعضیا باید گفت: ﺷﻤﺎ ﺧﺎﺻﯽ..... ﭼِﺮﺍ؟ [ ﭼﻮﻥ ﻣﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﻢ.....!

به بعضیا باید گفت:
بد نیست بعضی وقتا..
لب بالاییت رو با لب پایینت آشنا کنی..!
اون دهن گرامیتو ببندی..!!!

به بعضیا باید گفت زمین نابود شد از بس که تهدید نوشتی تا لایک بخوری!

به بعضیاباید گفت عزیزم نگاه نکن تعداد گربه هاکم شده چون تعدادادمهای گربه صفت مثل تو زیادشده.......

به بعضیا باس گفت:انقد کلاس میزاری زنگ تفریحم داری؟>

به بـــعضی از خوشتیپای دنیای مجازی هم باس گفت! شــما هـــمه عـــکسا تـــمام قدت کراپه! کـــ ـه!

به بعضیام باید گفت:
خیلیا خواستن جاتو بگیرن عزیزم
.
.
.
.
.
.
.
و چه خوب هم گرفتن! شما برو واسه خودت یه بلیط دیگه بگیر!
آره اینجوریاس....

به بعضیام باید گفت با تو به طویله هم نمیتوان رفت چه برسد به زیر باران....!!!!!