به بعضی از دخترایی که میان مهمونی خونمون خودشونو عین چی میگیرنم باس گفت:
.
.
.
.
.
.
.
اونجایی که شما نشستی خودتو میگیری ما عین چی رو همونجا گوزیدیم!!!بععععله!