به بعضیا باید گفت
.
.
.
.
.
.
نا رفیقه عزیز اونی که تو بهش اس ام اس میدی با اینکه از همه چیز خبر داری عشق کسیه ک ادعای دوستی باهاشو داری